Разлики между THC и CBD масло

От над 100-те различни канабиноиди, идентифицирани в  канабиса, тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (CBD) са в най-голямо количество и са най-добре изучени. Канабиноидите са съединения, които са уникални за канабиса. Те имитират ендоканабиноидите на тялото и могат да взаимодействат с нашата ендоканабиноидна система и да променят освобождаването на невротрансмитери в мозъка.
Поради продължителната забрана около канабиса, често срещано погрешно схващане е, че THC е  лошият канабиноид, а  CBD е добрия канабиноид.

И CBD и THC имат терапевтични свойства и има доказателства, че те могат да работят синергично помежду си, за увеличаване на  естествените си ефекти.
И все пак съществуват различия между двете. Ето четирите основни разлики:
1. THC може да предизвика еуфория, CBD не може
THC е психоактивен. Канабиноидът предизвиква еуфоричен ефект.
CBD не е психоактивен, независимо от количеството. Всъщност CBD потиска психоактивните свойства на THC.
2.THC преобладава в марихуаната от вида Индика, CBD доминира в конопените растения от рода Сатива
THC и CBD се намират в различни концентрации в двата типа канабис – THC е най-много в марихуаната, а CBD се среща в по-големи количества в конопа. 
Конопът е естествен източник на CBD и съдържа само следи от THC (не повече от 0,3%), доста под психоактивния праг.
3.THC е забранено, CBD е легален във всички страни от ЕС, включително и в България
В България THC и марихуаната са специално посочени като контролирани вещества – следователно са забранени. Някой държави обаче са приели свои закони, позволяващи използването на медицинска марихуана, съдържаща THC.
CBD не е включена в контролираните вещества, и се продава свободно като хранителна добавка.
4.ТНС активира канабиноидните рецептори, CBD не
Всички канабиноиди, включително THC и CBD, взаимодействат с ендоканабиноидната система чрез  рецепторите – СВ1 и СВ2. Ендоканабиноидната система регулира общото състояние на равновесие, което оказва влияние върху много от нашите жизнени процеси като усещане за болка, настроение, сън, апетит и др.
ТНС се свързва и активира рецепторите СВ1 и СВ2.
CBD се счита за индиректен антагонист. Той блокира двата рецептора, като по този начин потиска CB1 и СВ2 .