Декларация за освобождаване от отговорност

ДЕКЛАРАЦИЯ
Моля, прочетете това внимателно, преди да поръчате продукти от нашия уебсайт
Цялата информация на този сайт е предоставена само с информационна цел и не трябва да се тълкува като медицински съвет или инструкция, нито да заменя съветите, предоставени от вашия собствен лекар или друг медицински специалист.
Нашите продукти не са предназначени да диагностицират, лекуват, или предотвратяват всяка болест. Винаги се консултирайте с вашия медицински специалист относно потенциални взаимодействия или други възможни усложнения, преди да използвате някой продукт. Ние не отправяме здравни претенции към нашите продукти и препоръчваме да се консултираме с квалифициран лекар преди да консумираме нашите продукти.

Особено важно е за бременни, кърмещи, хронично болни, възрастни хора или под 18-годишна възраст да обсъдят употребата на тези продукти с лекар преди консумация.
Резултатите, докладвани или представени на този уебсайт, не е задължително да се проявят при всички хора.
Mettashop не поема отговорност за неправилното използване и самодиагностика и / или лечение с помощта на тези продукти. Нашите продукти не трябва да се смесват с лекарства, отпускани по лекарско предписание, и те не трябва да се използват като заместител на медицински контролираната терапия. 
Mettashop предоставя този сайт и неговото съдържание на принципа „както е“ и не дава никакви гаранции  по отношение на този сайт или неговото съдържание. С изключение на изрично посоченото на този сайт, нито Mettashop, нито някой от неговите  представители не носи отговорност за щети, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Това е цялостно ограничаване на отговорността, което се прилага за всички щети от всякакъв вид, включително (без ограничение) компенсаторни, преки, косвени или последващи вреди, загуба на данни, доход или печалба, загуба или вреда на имущество и искове на трети лица.

Доставките на продукти съдържащи СБД,  директно от производителя, с куриер, в рамките на 24 часа.