EnzoImmune Active

 EnzoImmune Active е суспензия на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF), получен от свинска лигавица.

Дългогодишните проучванията доказват ефективността му при  при лечението на ХИВ, рак, много инфекциозни и някои автоимунни заболявания.

EnzoImmune Active модулира имунната система.

Не се наблюдават неврологични, стомашно-чревни и хематологични нежелани реакции, проявяващи се  в антиретровирусните препарати, които се използват днес.

Няма добавени продукти в тази категория.