EnzoImmune Active

EnzoImmune Active

EnzoImmune Active

  • Модел rosetta
  • Наличност В наличност
  • 18,00 лв.

EnzoImmune Active

EnzoImmune Active спрей е хранителна добавка за модулиране на имунната система. 

EnzoImmune Active е суспензия на инактивиран пепсинов фрагмент (IPF), получен от свинска лигавица. Активно вещество в една опаковка (IPF) - 4,5 mg/ml.

IPF се свързва с вирусните антигени като образува нов антигенен комплекс с тях и същевременно блокира свързването им с имунните клетки. Задейства се имунна реакция, която модулира равновесието между хуморален и клетъчен имунен отговор чрез възстановяване на баланса на Th1 и Th2 субпоредици. 

IPF се свързва също и със специфични туморни антигени и ги прави разпознаваеми за имунната система, увеличават се антителата и се индуцира специфичен Т-лимфоцитен отговор срещу туморните клетки. 

Чрез механизма си на действие IPF създава продължителен неспецифичен имунитет. Наблюдава се увеличение на CD4+ и подобряване съотношението на  CD4+/CD8+ Т- лимфоцити. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: използва се самостоятелно или като съпътстваща терапия при:

  • Вирусни заболявания- хепатити, цитомегаловируси и херпес инфекции
  • ХИВ позитивни ( само инжекционната форма)
  • Онкологични заболявания ( само инжекционната форма)
  • Неспецифични белодробни инфекции като пневмонии, ХОББ, хронични бронхити, ларингити
  • Балансиране работата на имунната система и защита от  сезонни  грипни инфекции, включително COVID-19
  • Някой автоимунни заболявания - ревматоиден артрит, псориазис, холецистопанкреатит, бронхообструктивен синдром.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Три пъти дневно по 7-8 впръсквания под езика, три последователни дни. Прави се почивка от четири дни и цикъла се повтаря.  Не се консумира вода и храна 10 минути. Разклати преди употреба. Съхранявай в хладилник. Пази от деца.

Етикети: EnzoImmune Active